white-pen

5 znakov dobrého prekladateľa

Ako sa vyznať v mori prekladateľov? Veď naslovovzatými odborníkmi na angličtinu sa to na Slovensku naozaj len tak hemží. Ak aj natrafíte na niekoho, kto cudzí jazyk ovláda naozaj dobre, nemusí to ešte znamenať, že pôjde o dobrého prekladateľa…

Častým omylom totiž je, že na preklad stačí dobre ovládať cudzí jazyk. Toto tvrdenie však nie je pravdivé ani z polovice. Prekladateľ musí byť doma nielen v cudzom jazyku, ale i vo svojej materčine, i na tie najtechnickejšie preklady je potrebná istá dávka talentujazykového citu. V neposlednom rade musí tiež prekladateľ ovládať akési umenie transferu, teda vhodného prevodu informácie z jedného jazyka do druhého a to tak, aby mal výsledný text na čitateľa rovnaký efekt, ako mal text pôvodný.

O tom, že vami najatý človek je skutočne dobrým prekladateľom, sa stopercentne presvedčíte zrejme až po tom, čo vám svoj preklad odovzdá. Niektoré znaky kvalitného odborníka však môžete pozorovať ešte skôr a práve tie by som vám rada ozrejmila:

 

1. Dobrý prekladateľ nemá smiešne ceny

Na prekladoch sa už dlhé roky šetrí, robia ich kamaráti, známi a príbuzní, či študenti, ktorí sa vrátili zo zahraničných pobytov, prípadne si na nich trúfnu aj samotní autori stránok, ktorí chcú ušetriť tam, kde šetriť netreba. I medzi nimi sa, prirodzene, nájdu dobré preklady a cena určite nie je jediným kritériom pre dobrý preklad. Ľahko vám však pomôže vyradiť tých najhorších.

Celé je to o jednoduchej matematike – dlhodobo sa z prekladov za nízke ceny vyžiť nedá. Našli ste preklady pod 5€ na normostranu? Buď ste natrafili na absolútneho filantropa, alebo na niekoho, kto sa prekladaním primárne neživí, pri najlepšom pracuje v oblasti jazykov a prekladmi si len privyrába. Zavolali by ste zubára na brigádu operovať slepé črevo len preto, že doktor a zubár sú pomerne podobné povolania?

 

2. Dobrý prekladateľ dodržuje deadliny, ale potrebuje svoj čas

Od spisovateľa by sme nechceli, aby dobré dielo zbúchal za pár hodín, tak to nechcime ani od prekladateľa. Ak má mať preklad na príjemcu rovnaký účinok, ako originál, potom je na prípravu prekladu potreba dostatok času. Často sa tiež zabúda na korektorov, ktorí nastupujú po prekladateľovi a s ktorými väčšina profesionálov spolupracuje. I korektúra textu zaberá čas a na dosiahnutie kvality je určite potrebná.

 

3. Dobrý prekladateľ sa veľa pýta

Klienti často nadobudnú dojem, že prekladateľ je neschopný, ak sa veľa pýta. Opak je zvyčajne pravdou. Prekladateľ, ktorému na práci záleží, sa bude o zdrojovom texte snažiť získať čo najviac informácií. Rovnako bude chcieť vedieť čo najviac o tom, ako a kde bude jeho preklad (cieľový text) použitý a môže sa stať, že s vami bude chcieť časť svojho prekladu odkonzultovať.

 

 4. Dobrý prekladateľ ovláda aj svoju materčinu

Ovládanie cudzieho jazyka je snáď základ. Mnohí však zabúdajú, že preklad zahŕňa jazyky hneď dva. Nejaká tá chibyčka sa nám podarí vždy. Chyby v písomnom prejave by však nemali u dobrého prekladateľa byť pravidlom. To isté platí i pri vhodnej štylizácii, slovoslede, používaní synoným a celkovej estetike textu. Ak sa neviete z prekladateľových viet vysomáriť už pri mailovej komunikácii, radšej sa poobzerajte po inom odborníkovi.

 

5. Dobrý prekladateľ sa nebojí preklad odmietnuť, či odporučiť kolegu

Niekto je možno multitalent a zvládne ráno prekladať patenty prepäťovej ochrany, na obed si dá kávu s prekladom pre medicínsky žurnál a večer si sadne pred marketingový text. Väčšina prekladateľov sa však špecializuje, aby tak dosiahla čo najlepšie výkony a odbornosť. Dobrý prekladateľ má dostatočnú sebareflexiu na to, aby si povedal, že niečo nezvládne a, ak má vhodného kolegu, nemal by mať problém s jeho odporúčaním.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *